Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Aktivity

Plánované akcie na šk. rok 2015/16:

Projekt Gazdáčik,

Srdce na dlani, 

Spievame s gitarou,

Lyžiarsky výcvik, korčuľovanie,

Spolupráca s požiarnikmi, s horskou službou

Všetky aktivity budú realizované formou zážitkového učenia v spolupráci s rodičmi, na základe plánu práce školy v súlade so Školským vzdelávacím programom "Bocianik a jeho kamaráti spoznávajú okolitý svet".

footer