Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Aktivity

Plánované akcie:

Projekt Gazdáčik,

Soľná jaskyňa, Galéria P. M. Bohúňa, Knižnica

Spievame s gitarou,

Lyžiarsky, predplavecký výcvik, korčuľovanie

Spolupráca s hasičmi, s horskou službou, s políciou

Všetky aktivity budú realizované formou zážitkového učenia v spolupráci s rodičmi, na základe plánu práce školy v súlade so Školským vzdelávacím programom "Bocianik a jeho kamaráti spoznávajú okolitý svet".

footer