Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Čo je nové

Oznamujeme rodičom predškolákov, že lyžiarsky výcvik sa bude konať od 12.3. 2018 do 16.3. 2018.

Zároveň si môžete uhradiť platbu za lyžiarsky výcvik prevodom na účet lyžiarskej školy: SK58 1100 0000 0026 1282 9484
Dopravu si zabezpečíme mikrobusom, ktorý nás vozieva na korčuľovanie.

Lyžiarskeho výcviku sa môžu zúčastniť aj mladšie deti, ale po dohode s riaditeľkou školy.

Na tomto linku nájdete všetky informácie: https://www.youtube.com/watch?v=IPIAz1TFHb8&t=4s

Na tomto linku prihlasujete svoje dieťa: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1im3nbE6E8an9rmzTlktNgzqjpNHZYt_X-vh984830ZA/edit?usp=sharing

 

Vážení rodičia, na základe návrhu VZN výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (školné)  Mesta Liptovský Mikuláš a prijatím zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 bude zmena!!!

Od 01.01.2018 zo sumy 12,00 € sa mení polplatok na 15,00 € mesačne.

Deti do 3 rokov platia 30,00 € mesačne.

Výška stravnej jednotky sa nemení.

Prosíme rodičov o úpravu trvalých príkazov!!!

Ďakujeme

 

 

footer