Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Krúžky

Naša krúžková činnosť:

 

Krúžok anglického jazyka – pod vedením odbornej lektorky z CVČ

Krúžková činnosť sa realizuje po odpočinku detí.

footer