Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

O nás

Sme dvojtriedna materská škola v prímestskej časti Liptovského  Mikuláša – Ondrašovej. Deťom poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pedagogický kolektív. V blízkosti MŠ sa nachádza pekné  prostredie s výhľadom na Západné a Nízke Tatry. Máme možnosť pozorovať premeny prírody v každom ročnom období a tým aj realizovať výchovno-vzdelávacie aktivity priamo v prírode, na čerstvom vzduchu.  Každú jar pozorujeme príchod bociana a jeho rodinky do svojho hniezda, ktoré si spravil na neďalekom stĺpe. Preto sme my, deti, jeho kamaráti -  žabky a rybky a spoločne si dobre nažívame. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme plánovite, premyslene, podľa učebných plánov vlastného Školského vzdelávacieho programu, vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – ISCED 0. 

„Bocianik a jeho  kamaráti spoznávajú okolitý svet“

 

footer