Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Poplatky MŠ

Školné 15 EUR mesačne - splatné do 10.dňa v mesiaci

IBAN: sk 5356000000008147457001


Poplatok za stravné, splatné do 5.dňa v mesiaci

 IBAN: sk2656000000001600447046/


Do poznámky sa vždy uvádza variabilný symbol a meno dieťaťa, variabilný symbol je rovnaký pre obe platby

 

footer