Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Profil

Profil verejného obstarávateľa:


Verejný obstarávateľ: Materská škola Ondrašovská 55
Sídlo: Ondrašovská 55, 03105 Liptovský Mikuláš
IČO: 420 66 271
DIČ: 202 273 17 00
Štatutárny zástupca: Lívia Krajčušková – riaditeľka MŠ
e-mail: msondrasova@gmail.com
Telefón: 044/55 229 58

 

footer